X
Nyhetslista

Tillfälliga vaccinationslokaler

 • 22 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 467
 • 0 Kommentarer
Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

Nya regler med den tillfälliga pandemilagen

 • 8 januari 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 759
 • 0 Kommentarer
Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Tillfälliga regler om desinfektionsmedel förlängs

 • 18 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 578
 • 0 Kommentarer
Med anledning av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har Kemikalieinspektionen beslutat att förlänga tillfälliga undantag för desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet om att inte kontrollera kravet om att finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.

Ny föreskrift om besöksförbud på SÄBO

 • 10 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 587
 • 0 Kommentarer
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19.
123456789

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.