X
Nyhetslista

Granskning av skyddsutrustning i vård och äldreomsorg

 • 17 juni 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 603
 • 0 Kommentarer
Skyddsutrustning som används ska vara testad och säker. Arbetsmiljöverket ska inspektera nära 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg för att kontrollera att den skyddsutrustning som används uppfyller säkerhetskraven och ger det smittskydd som är tänkt.

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

 • 17 juni 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 629
 • 0 Kommentarer
För att bidra till ökad tillgång till säker skyddsutrustning i vård och omsorg införde Arbetsmiljöverket en bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt.

Tillfälliga regler för desinfektionsmedel

 • 27 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 629
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19

 • 14 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 727
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har med anledning av sjukdomen covid-19 beslutat om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4). Det är för att införa en klassificering av det nya Coronaviruset.
123456789

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.